Kan ik vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen buitenland?

 

“Antwoord: ja”

 

Om in aanmerking te komen voor een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf, dient u eerst het inburgeringsexamen buitenland te behalen. Dit geldt niet voor iedereen. Er zijn gevallen waarbij er vrijstelling geldt of kan om ontheffing worden gevraagd. Neem contact met uw mvv advocaat op om de mogelijkheden van een vrijstelling te bespreken.

 

Vrijgestelde groepen

Minderjarigen
Bent u jonger dan 18 jaar, dan hoeft u het examen inburgering buitenland niet af te leggen. Dit geldt ook als u minimaal 8 jaar in Nederland hebt gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd.

Turken
Heeft u de Turkse nationaliteit? Dan ontleent u een vrijstelling aan de associatieovereenkomst tussen Europa en Turkije. Dit oordeelde de Centrale Raad van Beroep op 26 augustus 2011. Klik hier voor de uitspraak.

Surinamers
Heeft u de Surinaamse nationaliteit dan bent u in veel gevallen vrijgesteld van het inburgeringsexamen buitenland. Wel dient u aan te tonen dat u ten minste lager onderwijs in de Nederlandse taal heeft gevolgd. De IND eist dat u dit kunt bewijzen. Dat kan door het overleggen van diploma’s, certificaten, schoolverklaringen etc.

Asiel
Heeft u verblijfsgever de status als asielzoeker? Dan hoeft u zich als gezinslid van de vluchteling niet in te burgeren.

Tijdelijk verblijf
Komt u hier slechts tijdelijk voor arbeid, als au-pair, voor studie, uitwisseling of voor een medische behandeling? Dan hoeft u het inburgeringsexamen niet af te leggen.

Pensioengerechtigden
Heeft u de wettelijke AOW leeftijd? Dan hoeft u geen inburgeringsexamen af te leggen. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Bent u geboren na 30 september 1957? Dan is de AOW-leeftijd minimaal 67 jaar en 3 maanden. De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend. Check daarom ieder jaar in januari of de AOW-leeftijd is veranderd.

Vrijgestelde landen
U bent Europeaan of u bent onderdaan van Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea of Zwitserland. In dat geval hoeft u het inburgeringsexamen niet af te leggen.

 

Het lukt mij niet om het inburgeringsexamen te halen. Wat kan ik doen?

U kunt mogelijk ontheffing krijgen voor een deel van het examen of het hele examen. Dit kan op grond van bijzondere of medische omstandigheden.  Als de IND akkoord gaat met ontheffing, dan hoeft u het examen niet af te leggen, of een deel van het examen niet nogmaals hoeft te doen.

Bijzondere omstandigheden
Een voorbeeld van een reden om ontheffing te krijgen om individuele omstandigheden kan het opleidingsniveau zijn van de aanvrager. Heeft aanvrager een laag opleidingsniveau of is er sprake van een laag IQ of een gebrekkige ontwikkeling? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ontheffing.

Ontheffing vanwege medische omstandigheden
Is er sprake van een geestelijke of een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld een handicap, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ontheffing van de inburgeringsplicht.

Om dit te kunnen bewijzen kunt u bij de Nederlandse vertegenwoordiging vragen om een medisch onderzoek. U wordt door een arts onderzocht. De arts vult een medisch vragenformulier in en stuurt dit op naar de IND. Het medisch vragenformulier niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kunt u voor een periode van 3 jaar het basisexamen inburgering niet doen door een lichamelijke of geestelijke belemmering? Dan kunt u ontheffing krijgen voor de toets of een deel daarvan.

Voldoet u hier niet aan maar heeft u wel een lichamelijke of geestelijke belemmering? Dan kijkt de IND bij de beoordeling van uw verzoek om ontheffing ook naar de overige individuele bijzondere omstandigheden.

 

Mijn verzoek om vrijstelling of ontheffing van het inburgeringsexamen is afgewezen

Tegen de afwijzing van de mvv kunt u binnen 4 weken bezwaar instellen bij de IND. Stuur een kopie van de afwijzing naar uw mvv advocaat. Uw advocaat maakt bezwaar en vraagt het dossier op bij de IND.

Als het volledig dossier binnen is, gaat de advocaat over tot het opstellen van de gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom er bezwaar wordt gemaakt.

 

Kosten bezwaar

Het is mogelijk om dit bezwaar op basis van een toevoeging te laten behandelen (pro deo). U betaalt slechts een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage is €143,- Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, bespreek de mogelijkheden met u mvv advocaat.

 

Stel vrijblijvend een vraag

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in mvv zaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele mvv zaken in de aanvraagfase maar ook in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.