MVV Afgewezen? Uw MVV advocaat kan namens u bezwaar maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het bezwaar moet binnen 4 weken worden ingediend. Stuur een kopie van de afwijzing naar uw mvv advocaat. Na ontvangst zal er bezwaar worden gemaakt. Dit gebeurt eerst met een inleidend bezwaarschrift. Hierin legt de advocaat uit dat er bezwaar wordt gemaakt. Ook vraagt de advocaat om een kopie van het dossier.

Als het volledig dossier binnen is, gaat de advocaat over tot het opstellen van de gronden van het bezwaar. Dit zijn de redenen waarom er bezwaar wordt gemaakt.

MVV aanvragen worden vaak onterecht afgewezen om de volgende redenen:

  • De referent heeft onvoldoende voldoende, duurzame middelen van bestaan;
  • De duurzame exclusieve relatie tussen de referent en de aanvrager is onvoldoende aangetoond;
  • De IND neemt aan dat er sprake is van een schijnhuwelijk of een schijnrelatie;
  • Er is onvoldoende bewijs geleverd om vrijstelling te krijgen van het inburgeringsexamen buitenland;
  • De overgelegde stukken worden niet als betrouwbaar geacht;

Volledige heroverweging

In bezwaar moet opnieuw naar de volledige aanvraag worden gekeken. Als er informatie ontbrak bij de mvv aanvraag, dan vraagt uw mvv advocaat dit op. U vult de benodigde stukken aan. De advocaat beoordeeld de juistheid en de volledigheid van de stukken en stuurt deze op naar de IND.

Na ontvangst van het bezwaar dient de IND u in de gelegenheid te stellen om te worden gehoord. Dit wordt de hoorplicht genoemd. Er vindt een hoorzitting plaats, waarbij u en de mvv advocaat de gelegenheid krijgen om te worden gehoord. De IND schiet hierin vaak tekort en plant slechts in enkele gevallen nog hoorzittingen. Uw mvv advocaat kan indien nodig de schending van de hoorplicht aanvechten.

Kosten

U komt mogelijk in aanmerking voor een toevoeging gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook wel pro deo genoemd. Uw advocaat vraagt dit aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als de toevoeging wordt afgegeven dat betaalt u slechts een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. De laagste eigen bijdrage is €148,- Neem contact met de mvv advocaat voor meer informatie.

Beslistermijn bezwaar

De IND neemt binnen 19 weken een besluit op het bezwaar. Deze beslistermijn gaat pas lopen op de dag na de laatste dag dat er bezwaar kan worden gemaakt. Deze termijn is 4 weken. Dit houdt in dat de IND dus 23 weken de tijd heeft gerekend van de datum van de afwijzing van de mvv aanvraag.

Is de IND te laat met beslissen. Dan kan de IND in gebreke worden gesteld. Dit wordt door de mvv advocaat gedaan met een ingebrekestelling. In de ingebrekestelling wordt de IND de mogelijkheid geboden om alsnog binnen 14 dagen een beslissing te nemen op het bezwaar. Als er niet binnen twee weken wordt beslist, dan is de IND een dwangsom verschuldigd voor elke verzuimdag.

De IND is het volgende dwangsom verschuldigd

  • De eerste 14 dagen betaalt de IND € 20 per verzuimdag met een maximum van € 280;
  • De tweede 14 dagen betaalt de IND € 30 per dag met een maximum van € 420;
  • De Laatste 14 dagen betaalt de IND € 40 per dag met een maximum van € 560.

U kunt dus een totale dwangsom ontvangen van €1260.

Bezwaar gegrond

Het bezwaar is gewonnen als het gegrond is verklaard. Uw partner ontvangt in dat geval alsnog de mvv in het paspoort. De sticker kan worden opgehaald bij de Nederlandse ambassade. Als de mvv eenmaal is verstrekt dan kan er naar Nederland worden afgereisd.

Met de modernisering van het migratiebeleid is het niet meer nodig om apart een verblijfsvergunning aan te vragen. Voor de MVV gelden namelijk exact dezelfde eisen als voor een verblijfsvergunning. Na binnenkomst in Nederland kan de verblijfsvergunning bij het dichtstbijzijnde IND loket worden opgehaald.

Beroep

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, dan wordt er geen mvv afgegeven. Tegen een ongegrond bezwaar kan binnen 4 weken beroep worden aangetekend. Dit gebeurt bij de rechtbank. Uw mvv advocaat kan namens u een beroepschrift opstellen.

Uw mvv advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in mvv zaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele mvv zaken in de aanvraagfase maar ook in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.