MVV afgewezen Marokko? U heeft voor uw buitenlandse partner of echtgenoot in Marokko een MVV aangevraagd. U wilt in Nederland gaan samenwonen. U heeft alles ingeleverd wat nodig is. De mvv aanvraag is toch afgewezen. Uw mvv advocaat kan bezwaar maken tegen de afwijzing van de mvv.

 

MVV afgewezen Marokko

Als uw mvv is geweigerd ontvangt u een schriftelijk besluit (beschikking). De Immigratie- Naturalisatiedienst (IND) heeft bezwaar tegen de afgifte van de MVV. In dit besluit staat aangegeven waarom de MVV is afgewezen. MVV-aanvragen voor Marokkanen worden vaak afgewezen om de volgende redenen:

  • De referent (verblijfsgever) heeft onvoldoende voldoende, duurzame middelen van bestaan;
  • De duurzame exclusieve relatie tussen de referent en de aanvrager is onvoldoende aangetoond;
  • De IND neemt aan dat er sprake is van een schijnhuwelijk of een schijnrelatie;
  • Er is onvoldoende bewijs geleverd om vrijstelling te krijgen van het inburgeringsexamen buitenland. In Marokko komt het nog regelmatig voor dat iemand analfabeet is. Het inburgeringsexamen buitenland is vrijwel onmogelijk te behalen als je niet kan lezen en/of schrijven;
  • De overgelegde stukken worden niet als betrouwbaar geacht.

 

Bezwaar

Binnen 4 weken kunt u bezwaar maken tegen de afwijzing van de mvv-aanvraag. Uw mvv advocaat kan helpen met het instellen van bezwaar en het opstellen van een bezwaarschrift. Daarnaast kan uw advocaat helpen met het verzamelen van de juiste bewijsmiddelen.

 

Formulieren:

Aanvraagformulier Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)
Bijlage Antecedentenverklaring
Bijlage Basisexamen inburgering buitenland
Bijlage Intentieverklaring TBC-onderzoek
Bijlage Relatieverklaring (ongehuwde partners)
Bijlage Verklaring omtrent inkomen zelfstandig ondernemer
Bijlage Vragenlijst voor verblijf bij partner
Bijlage Werkgeversverklaring

Uw mvv advocaat

Advocaat Noordzee
Cynthia Noordzee is oprichter en eigenaar van Noordzee Advocatenkantoor. Zij is als advocaat gespecialiseerd in mvv zaken. Zij heeft als beslismedewerker bij de IND gewerkt. Cynthia heeft vele mvv zaken in de aanvraagfase maar ook in bezwaar en beroep tot een goed einde kunnen brengen.